Tìm theo
YBA Ðiều kinh số 2
Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật
Biệt Dược
SĐK: VNB-1587-04
NSX : Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái
Nồng độ : 5g
Đóng gói : Hộp 10 túi 5g hoàn cứng
Dạng dùng : Hoàn cứng
Nhấn Thành Phần Hoạt Chất Để Xem Công Dụng Biệt Dược Này
... loading
... loading