Tìm theo
: 1 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
maidenhair tree, cay bach qua ginkgo biloba, ginkgoaceae
- Ðiều trị mất trí nhớ ngắn hạn, suy giảm tâm thần, thiếu nhạy bén và minh mẫn tâm thần, trầm cảm, khó khăn...