Tìm theo
: 59323 mục trong 2967 trang
AZ
Xem
Nhóm
Biệt Dược
Cty CP dược vật tư y tế Nghệ An
Biệt Dược
Cty CP Dược Minh Hải
Biệt Dược
Cty CP Dược Minh Hải
Biệt Dược
Cty CP Dược Minh Hải
Biệt Dược
Cty CP dược vật tư y tế Nghệ An
Biệt Dược
Cty CP DP Agimexpharm
Biệt Dược
Cty CP DP trung ương 1 - Pharbaco
Biệt Dược
Cty CP DP trung ương 1 - Pharbaco.
Biệt Dược
Cty CP DP Agimexpharm
Biệt Dược
Thuốc có tác dụng tốt trên vi khuẩn gram âm, bền vững với betalactamse và đạt được nồng độ diệt khuẩn trong dịch ...
Trong các nhiễm khuẩn sau đây gây ra bởi các chủng nhạy cảm với cefixime như Streptococcus sp. (ngoại trừ Enteroccus sp.), ...
Cty CP DP TW 25 - Việt Nam
Biệt Dược
Cty CP DP TW 25
Biệt Dược
Cty CP DP TW 25
Biệt Dược
Cty CP DP TW 25
Biệt Dược
Cty CP DP TW 25
Biệt Dược
Cty TNHH DP Đạt Vi Phú
Biệt Dược
Cty CP DP Hà Tây
Biệt Dược
Cty CP DP Hà Tây
Biệt Dược
Cty TNHH DP Hà Thành
Biệt Dược
Cty CP hoá DP Mekophar
Biệt Dược
Cty CP hoá DP Mekophar