Tìm theo
: 3 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
gentamicin
For treatment of serious infections caused by susceptible strains of the following microorganisms: P. aeruginosa, Proteus species (indole-positive and indole-negative), E. coli, ...
Thuốc Gốc
Thuốc Gốc
gentamicin sulfate
Gentamicin có tác dụng chủ yếu trên các vi khuẩn ưa khí gram âm và một số ít vi khuẩn gram dương như liên cầu, tụ cầu, phế cầu(kể cả tụ ...
Nhiễm khuẩn giác mạc, củng mạc, chắp lẹo, viêm bờ mi, túi lệ, loét giác mạc, loét giác mạc có mủ, tổn thương mắt do dị vật, trước &...