Tìm theo
: 1 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
Hói tóc (từng vùng hoặc lan tỏa), rối loạn dinh dưỡng móng tay & chân, một số bệnh ngoài da (phỏng, bệnh trên da đầu)