Tìm theo
: 2 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
2s 5r 6r 6 2r 2 amino 2 4 hydroxyphenyl acetyl amino 3 3 dimethyl 7 oxo 4 thia 1 azabicyclo 3 2 0 heptane 2 carboxylic acid, 6 p hydroxy alpha aminophenylacetamido penicillanic acid, 6 p hydroxy aminophenylacetamido penicillanic acid
For the treatment of infections of the ear, nose, and throat, the genitourinary tract, the skin and skin structure, and the lower respiratory tract due to susceptible (only ...
Thuốc Gốc
amoxicilline, amoxicilline trihydrate, amoxicillin trihydrat
Amoxicillin là aminopenicillin, bền trong môi trường acid, có phổ tác dụng rộng hơn benzylpenicillin, đặc biệt có tác dụng chống trực khuẩn gram âm....
▧ Ðiều trị các nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với thuốc tại các vị trí sau : - Ðường hô hấp trên (bao gồm cả Tai Mũi Họng) như: ...