Tìm theo
: 2 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
4 5 cyclopentyloxycarbonylamino 1 methyl 1h indol 3 ylmethyl 3 methoxy n o tolylsulfonylbenzamide, accolate, cyclopentyl 3 2 methoxy 4 o tolylsulfonyl carbamoyl benzyl 1 methylindole 5 carbamate
For the prophylaxis and chronic treatment of asthma.
Thuốc Gốc
Zafirlukast được sử dụng để điều trị bệnh hen suyễn mạn tính. Thuốc cũng có hiệu quả trong việc ngăn ngừa hen do tập luyện ...