Tìm theo
: 4 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
4 hydroxy 3 3 oxo 1 phenylbutyl coumarin, coumafene, zoocoumarin
For the treatment of retinal vascular occlusion, pulmonary embolism, cardiomyopathy, atrial fibrillation and flutter, cerebral embolism, transient cerebral ischaemia, arterial ...
Thuốc Gốc
3 alpha 4 nitrophenyl beta acetylethyl 4 hydroxycoumarin, 3 alpha p nitrophenol beta acetylethyl 4 hydroxycoumarin, 3 alpha acetonyl 4 nitrobenzyl 4 hydroxycoumarin
For the treatment and prevention of thromboembolic diseases. More specifically, it is indicated for the for the prevention of cerebral embolism, deep vein thrombosis, pulmonary ...
Biệt Dược
Taro Pharmaceutical Industries Ltd
Thuốc Gốc
warfarin sodium
Warfarin natri là thuốc chống đông máu nhóm coumarin, dễ tan trong nước do vậy có thể dùng tiêm hoặc uống. Warrfarin ngăn cản sự tổng hợp ...
- Huyết khối mạch máu, nghẽn mạch ở người mang van tim nhân tạo – Dùng trong thời gian nghỉ heparin. ▧ Nhồi máu cơ tim cấp : phòng huyết ...