Tìm theo
: 4 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
e n 6 6 dimethyl 2 hepten 4 ynyl n methyl 1 naphthalene methanamine, e n 6 6 dimethyl 2 hepten 4 ynyl n methyl 1 naphthalenemethylamine, terbinafina
For the treatment of dermatophyte infections of the toenail or fingernail caused by susceptible fungi. Also for the treatment of tinea capitis (scalp ringworm) and tinea corporis ...
Biệt Dược
Cty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam
Thuốc Gốc
terbinafine hcl
Là thuốc chống nấm. Cơ chế tác dụng là ảnh hưởng đến khả nǎng tạo chất hóa học là các sterol của nấm. Các sterol là thành phần quan ...
- Nấm da chân. - Nấm da thân & đùi. - Bệnh Candida da. - Nấm da đầu. - Nấm móng.
Thuốc Gốc
terbinafine hydrochloride
Là thuốc chống nấm. Cơ chế tác dụng là ảnh hưởng đến khả nǎng tạo chất hóa học là các sterol của nấm. Các sterol là thành phần quan ...
Nhiễm nấm da gây ra bởi các loại nấm như Trichophyton (T. rubum, T. mentagrophytes, T. vurrucosum, T. violaceum), Microsporum canis và Epidermophyton foccosum. ...