Tìm theo
: 2 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
itraconazol, itraconazole, itraconazolum
For the treatment of the following fungal infections in immunocompromised and non-immunocompromised patients: pulmonary and extrapulmonary blastomycosis, histoplasmosis, ...
Thuốc Gốc
Các nghiên cứu in vitro xác nhận rằng itraconazole ức chế sự phát triển của nhiều loại vi nấm gây bệnh cho người ở nồng độ thông thường ...
▧ Itraconazole được chỉ định cho điều trị các trường hợp sau : ▧ Phụ khoa : Candida âm đạo-âm hộ. ▧ Ngoài da, niêm mạc, nhãn khoa : ...