Tìm theo
: 5 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
1 1s 2r 5 s 2 3 5 trideoxy n 2 3 dihydro 2 hydroxy 1h inden 1 yl 5 2 1 1 dimethylethyl amino carbonyl 4 3 pyridinylmethyl 1 piperazinyl 2 phenylmethyl d erythro pentonamide, indinavir
Indinavir is an antiretroviral drug for the treatment of HIV infection.
Thuốc Gốc
Biệt Dược
Ðiều trị người lớn bị nhiễm HIV.
Cty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam
Thuốc Gốc
indinavir sulfate
Indinavir là chất ức chế enzym protease của virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người(HIV), thuốc có tác dụng mạnh và có khả năng chọn ...
Indinavir kết hợp với các tác nhân kháng retrovirus được chỉ định điều trị nhiễm HIV.
Biệt Dược
Cty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam