Tìm theo
: 16 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
2 deoxy 2 2 difluorocytidine, 2 2 difluorodeoxycytidine, 4 amino 1 2r 4r 5r 3 3 difluoro 4 hydroxy 5 hydroxymethyl tetrahydrofuran 2 yl pyrimidin 2 1h one
Gemcitabine is indicated for the treatment of advanced ovarian cancer that has relapsed at least 6 months after completion of platinum-based therapy; metastatic ovarian cancer; ...
Biệt Dược
Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ, ung thư tụy & ung thư bàng quang tiến triển tại chỗ hoặc di căn xa, ung thư vú di căn. Ngoài ra, còn có tác ...
Jiangsu Hansen Pharmaceutical Co., Ltd
Biệt Dược
Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ, ung thư tụy & ung thư bàng quang tiến triển tại chỗ hoặc di căn xa, ung thư vú di căn. Ngoài ra, còn có tác ...
Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd
Biệt Dược
Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ, ung thư tụy & ung thư bàng quang tiến triển tại chỗ hoặc di căn xa, ung thư vú di căn. Ngoài ra, còn có tác ...
Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd
Biệt Dược
Hospira Australia Pty Ltd - Australia
Biệt Dược
Hospira Australia Pty Ltd
Biệt Dược
Eurofarma Laboratorios Ltda.
Biệt Dược
Eurofarma Laboratorios Ltda.
Thuốc Gốc
gemcitabine hydrochloride
▧ Tác dụng độc tế bào đối với các mẫu tế bào nuôi cấy : Gemcitabine có độc tính đáng kể trên nhiều loại tế bào u của người và ...
Gemcitabine được chỉ định cho bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ di căn hoặc tiến triển tại chỗ. Gemcitabine được chỉ định cho ...
Biệt Dược
Hospira Australia Pty Ltd - Australia
Biệt Dược
Biệt Dược
Biệt Dược
Oncotec Pharma Produktion GmbH
Biệt Dược
Pharmachemie BV
Biệt Dược
Pharmachemie BV
Biệt Dược
Pharmachemie BV