Tìm theo
: 5 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
5 chloro 2 6 methylpyridin 3 yl 3 4 methylsulfonyl phenyl pyridine, 5 chloro 3 4 methanesulfonyl phenyl 6 methyl 2 3 bipyridinyl, 5 chloro 6 methyl 3 p methylsulfonyl phenyl 2 3 bipyridine
For the treatment of rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis, chronic low back pain, acute pain and gout.
Biệt Dược
Cty DP OPV - Vietnam
Biệt Dược
Cty CP TM Dược vật tư Y tế Khải Hà
Biệt Dược
Flamingo Pharm., Ltd
Biệt Dược
Flamingo Pharm., Ltd