Tìm theo
: 12 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
cddp, cis ddp, cis diamminedichloroplatinum ii
For the treatment of metastatic testicular tumors, metastatic ovarian tumors and advanced bladder cancer.
Biệt Dược
Ung thư phế quản tế bào nhỏ & không phải tế bào nhỏ. Ung thư tinh hoàn, buồng trứng, xương chậu, nội mạc tử cung, tuyến tiền liệt, tế ...
Pfizer (Perth) Pty., Ltd
Biệt Dược
Ung thư phế quản tế bào nhỏ & không phải tế bào nhỏ. Ung thư tinh hoàn, buồng trứng, xương chậu, nội mạc tử cung, tuyến tiền liệt, tế ...
Pfizer (Perth) Pty., Ltd
Biệt Dược
Ung thư phế quản tế bào nhỏ & không phải tế bào nhỏ. Ung thư tinh hoàn, buồng trứng, xương chậu, nội mạc tử cung, tuyến tiền liệt, tế ...
Pharmachemie B.V
Biệt Dược
Ung thư phế quản tế bào nhỏ & không phải tế bào nhỏ. Ung thư tinh hoàn, buồng trứng, xương chậu, nội mạc tử cung, tuyến tiền liệt, tế ...
Pharmachemie B.V
Biệt Dược
Ung thư phế quản tế bào nhỏ & không phải tế bào nhỏ. Ung thư tinh hoàn, buồng trứng, xương chậu, nội mạc tử cung, tuyến tiền liệt, tế ...
Pharmacia & UpJohn (Perth)
Biệt Dược
Ung thư phế quản tế bào nhỏ & không phải tế bào nhỏ. Ung thư tinh hoàn, buồng trứng, xương chậu, nội mạc tử cung, tuyến tiền liệt, tế ...
Mayne Pharm Pty., Ltd
Biệt Dược
Ung thư phế quản tế bào nhỏ & không phải tế bào nhỏ. Ung thư tinh hoàn, buồng trứng, xương chậu, nội mạc tử cung, tuyến tiền liệt, tế ...
Ebewe Arzneimittel GmbH
Biệt Dược
Hospira Australia Pty Ltd
Thuốc Gốc
Cisplatin là một hợp chất platinum, chỉ có dạng đồng phân cis mới có hoạt tính. Thuốc tạo ra liên kết chéo bên trong và ở giữa hai chuỗi DNA, ...
Ung thư tế bào sinh dục di căn, ung thư buồng trứng kháng thuốc, giai đoạn muộn, ung thư bàng quang kháng thuốc, giai đoạn muộn, ung thư tế bào ...
Biệt Dược
Hospira Australia Pty Ltd - Australia
Biệt Dược
Ebewe Pharma- Austria