Tìm theo
: 9 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
1r 4s 5r 8s 9r 10s 12r 13r 10 methoxy 1 5 9 trimethyl 11 14 15 16 tetraoxatetracyclo 10 3 1 0 4 13 0 8 13 hexadecane, 10 methoxy 1 5 9 trimethyl 1r 4s 5r 8s 9r 10s 12r 13r 11 14 15 16 tetraoxatetracyclo 10 3 1 04 13 08 13 hexadecane, artemetero
Artemether and lumefantrine combination therapy is indicated for the treatment of acute uncomplicated malaria caused by Plasmodium falciparum, including malaria acquired in ...
Biệt Dược
Phòng và chữa sốt rét.
Cty CP Dược TW MEDIPLANTEX
Biệt Dược
Phòng và chữa sốt rét.
Cty CP hóa - DP Mekophar
Biệt Dược
Phòng và chữa sốt rét.
Cty CP hóa - DP Mekophar
Biệt Dược
Cty Dược khoa
Biệt Dược
Cty TNHH DP Sao Kim
Biệt Dược
Cty CP hóa - DP Mekophar
Biệt Dược
Cty CP hóa - DP Mekophar
Thuốc Gốc
Artemether là dẫn chất bán tổng hợp của artemisinin, được chế tạo bằng cách khử artemether chủ yếu có tác dụng diệt thể phân liệt ở máu. ...
Artemether được chỉ định để điều trị sốt rét do tất cả các loại plasmodium, kể cả sốt rét nặng do các chủng P. falciparum kháng nhiều ...