Tìm theo
: 6 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
10 11 dihydro 5 gamma dimethylaminopropylidene 5h dibenzo a d cycloheptene, 10 11 dihydro n n dimethyl 5h dibenzo a d heptalene delta 5 gamma propylamine, 3 10 11 dihydro 5h dibenzo a d cyclohepten 5 ylidene n n dimethyl 1 propanamine
For the treatment of depression, chronic pain, irritable bowel syndrome, sleep disorders, diabetic neuropathy, agitation and insomnia, and migraine prophylaxis.
Thuốc Gốc
10 11 dihydro n methyl 5h dibenzo a d cycloheptene delta 5 gamma propylamine, 3 10 11 dihydro 5h dibenzo a d cyclohepten 5 ylidene n methyl 1 propanamine, ateben
For the treatment of depression, chronic pain, irritable bowel syndrome, sleep disorders, diabetic neuropathy, agitation and insomnia, and migraine prophylaxis.
Biệt Dược
Trầm cảm.
Apotex., Inc
Biệt Dược
Trầm cảm.
Apotex., Inc
Thuốc Gốc
amitriptyline hydrochloride
Amitriptyline là thuốc chống trầm cảm 3 vòng, làm giảm lo âu và có tác dụng an thần. Cơ chế tác dụng của amitriptyline là ức chế tái nhập các ...
Điều trị trầm cảm, đặc biệt trầm cảm nội sinh( loạn tân thần hưng trầm cảm ). Thuốc có ít tác dụng với trầm cảm phản ứng. Điều ...
Biệt Dược
Danapha - Vietnam