Tìm theo
Yudigel II Suspension
Thuốc đường tiêu hóa
Biệt Dược
SĐK: VN-7715-03
NSX : Asia Pharma. Ind Co., Ltd
ĐK : Phil International Co., Ltd
Nồng độ : 10ml
Đóng gói : Hộp 20gói x 10ml
Dạng dùng : Hỗn dịch uống
Thành Phần Hoạt Chất (3) :
Nhấn Thành Phần Hoạt Chất Để Xem Công Dụng Biệt Dược Này
... loading
... loading