Tìm theo
YB Fix
Biệt Dược
SĐK: V237-H12-10
NSX : Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái
Đóng gói : Hộp 30 gói x 5 g thuốc bột dùng ngoài
Thành Phần Hoạt Chất (5) :
Nhấn Thành Phần Hoạt Chất Để Xem Công Dụng Biệt Dược Này
... loading
... loading