Tìm theo
Xylose-Derived Lactam Oxime
Thuốc Gốc
Small Molecule
CTHH: C5H10N2O4
PTK: 162.1439
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
Phân tử khối
162.1439
Monoisotopic mass
162.064056818
InChI
InChI=1S/C5H10N2O4/c8-2-1-6-5(7-11)4(10)3(2)9/h2-4,8-11H,1H2,(H,6,7)/t2-,3+,4-/m1/s1
InChI Key
InChIKey=JDBSITHMKSTORG-FLRLBIABSA-N
IUPAC Name
(2Z,3S,4S,5R)-2-(hydroxyimino)piperidine-3,4,5-triol
Traditional IUPAC Name
(2Z,3S,4S,5R)-2-(hydroxyimino)piperidine-3,4,5-triol
Độ hòa tan
7.67e+01 g/l
logP
-2.7
logS
-0.33
pKa (strongest acidic)
9.74
pKa (Strongest Basic)
1.48
PSA
105.31 Å2
Refractivity
34.59 m3·mol-1
Polarizability
14.37 Å3
Rotatable Bond Count
0
H Bond Acceptor Count
6
H Bond Donor Count
5
Physiological Charge
0
Number of Rings
1
Bioavailability
1
Rule of Five
true
... loading
... loading