Tìm theo
Xylose-Derived Imidazole
Thuốc Gốc
Small Molecule
CTHH: C7H10N2O3
PTK: 170.1659
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
Phân tử khối
170.1659
Monoisotopic mass
170.069142196
InChI
InChI=1S/C7H10N2O3/c10-4-3-9-2-1-8-7(9)6(12)5(4)11/h1-2,4-6,10-12H,3H2/t4-,5+,6-/m0/s1
InChI Key
InChIKey=QMHSBFMMOLGPGR-JKUQZMGJSA-N
IUPAC Name
(6S,7R,8R)-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridine-6,7,8-triol
Traditional IUPAC Name
xylose-derived imidazole
SMILES
Độ hòa tan
2.51e+01 g/l
logP
-1.8
logS
-0.83
pKa (strongest acidic)
12.36
pKa (Strongest Basic)
5.61
PSA
78.51 Å2
Refractivity
39.75 m3·mol-1
Polarizability
16.28 Å3
Rotatable Bond Count
0
H Bond Acceptor Count
4
H Bond Donor Count
3
Physiological Charge
0
Number of Rings
2
Bioavailability
1
Rule of Five
true
... loading
... loading