Tìm theo
Xorunwell 10Mg/5Ml
Biệt Dược
SĐK: VN2-16-13
NSX : M/s Getwell Pharmaceuticals
Đóng gói : hộp 1 lọ 5ml
Giá tham khảo : 85000 VNĐ / lọ
Thành Phần Hoạt Chất (1) :
Nhấn Thành Phần Hoạt Chất Để Xem Công Dụng Biệt Dược Này
... loading
... loading