Tìm theo
Xenetix 300
Biệt Dược
SĐK: VN-16786-13
NSX : Guerbet ĐC : 16-24 rue Jean Chaptal 93600 Aulnay-Sous-Bois, France - France
Nồng độ : 30g/100ml
Đóng gói : Hộp 25 lọ 50 ml
Thành Phần Hoạt Chất (1) :
Nhấn Thành Phần Hoạt Chất Để Xem Công Dụng Biệt Dược Này
... loading
... loading