Tìm theo
Xarelto
Biệt Dược
SĐK: VN2-58-13
NSX : Bayer Pharma AG ĐC : D-51368 Leverkusen, Germany - Germany
Nồng độ : 20 mg
Đóng gói : Hộp 1 vỉ x 14 viên nén bao phim
Thành Phần Hoạt Chất (1) :
Nhấn Thành Phần Hoạt Chất Để Xem Công Dụng Biệt Dược Này
... loading
... loading