Tìm theo
Xanh methylen-1%
Biệt Dược
NSX : Xí nghiệp Hoá dược
ĐK : Công ty cổ phần Hóa Dược VN
Đóng gói : 17ml (không có sđk)
Giá tham khảo : 2500 VNĐ / Lọ
Thành Phần Hoạt Chất (1) :
Nhấn Thành Phần Hoạt Chất Để Xem Công Dụng Biệt Dược Này
... loading
... loading