Tìm theo
Vắc xin Uốn ván Bạch hầu hấp phụ (Td)
Biệt Dược
SĐK: QLVX-0282-09
NSX : Viện Vắc xin và sinh phẩm Y tế
ĐK : Viện Vắc xin và sinh phẩm Y tế
Đóng gói : 1 liều/lọ; 20 ống/hộp
Giá tham khảo : 21000 VNĐ / liều
Nhấn Thành Phần Hoạt Chất Để Xem Công Dụng Biệt Dược Này
... loading
... loading