Tìm theo
Vắc xin Uốn ván Bạch hầu hấp phụ (Td)
Biệt Dược
SĐK: QLVX-0283-09
NSX : Viện Vắc xin và sinh phẩm Y tế
ĐK : Viện Vắc xin và sinh phẩm Y tế
Đóng gói : 10 liều/lọ; 10 lọ/hộp
Giá tham khảo : 12600 VNĐ / liều
Nhấn Thành Phần Hoạt Chất Để Xem Công Dụng Biệt Dược Này
... loading
... loading