Tìm theo
L-Alpha-Glycerophosphorylserine
Thuốc Gốc
Small Molecule
CTHH: C6H14NO8P
PTK: 259.151
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
Phân tử khối
259.151
Monoisotopic mass
259.045702941
InChI
InChI=1S/C6H14NO8P/c7-5(6(10)11)3-15-16(12,13)14-2-4(9)1-8/h4-5,8-9H,1-3,7H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m0/s1
InChI Key
InChIKey=ZWZWYGMENQVNFU-WHFBIAKZSA-N
IUPAC Name
(2S)-2-amino-3-({[(2S)-2,3-dihydroxypropoxy](hydroxy)phosphoryl}oxy)propanoic acid
Traditional IUPAC Name
(2S)-2-amino-3-{[(2S)-2,3-dihydroxypropoxy(hydroxy)phosphoryl]oxy}propanoic acid
SMILES
N[[email protected]@H](CO[[email protected]](O)(=O)OC[[email protected]@H](O)CO)C(O)=O
Độ hòa tan
1.96e+01 g/l
logP
-4.3
logS
-1.1
pKa (strongest acidic)
1.51
pKa (Strongest Basic)
9.38
PSA
159.54 Å2
Refractivity
49.65 m3·mol-1
Polarizability
21.6 Å3
Rotatable Bond Count
8
H Bond Acceptor Count
7
H Bond Donor Count
5
Physiological Charge
-1
Number of Rings
0
Bioavailability
1
Rule of Five
true
... loading
... loading