Tìm theo
kalium Chloratum biomedica
Thuốc uống
Biệt Dược
NSX : Biomedica Spol. S.r.o ĐC : Pekařská 601/8, 155 00 Praha, Czech - Czech
Nồng độ : 500mg
Dạng dùng : uống 500mg/viên
Giá tham khảo : 1400 VNĐ / viên
Thành Phần Hoạt Chất (1) :
Nhấn Thành Phần Hoạt Chất Để Xem Công Dụng Biệt Dược Này
... loading
... loading