Tìm theo
Jintrotide
Biệt Dược
SĐK: VN-12941-11
NSX : Genescience Pharmaceuticals Co. Ltd
ĐK : Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX
Nồng độ : 0,1mg Octreotide ace
Đóng gói : Hộp 10 lọ
Dạng dùng : Bột đông khô pha tiêm
Thành Phần Hoạt Chất (1) :
Nhấn Thành Phần Hoạt Chất Để Xem Công Dụng Biệt Dược Này
... loading
... loading