Tìm theo
Docosa-4,7,10,13,16,19-Hexaenoic Acid
Thuốc Gốc
Small Molecule
CTHH: C22H32O2
PTK: 328.4883
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
C22H32O2
Phân tử khối
328.4883
Monoisotopic mass
328.240230268
InChI
InChI=1S/C22H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3+,7-6+,10-9+,13-12+,16-15+,19-18+
InChI Key
InChIKey=MBMBGCFOFBJSGT-SFGLVEFQSA-N
IUPAC Name
(4E,7E,10E,13E,16E,19E)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
Traditional IUPAC Name
(4E,7E,10E,13E,16E,19E)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
SMILES
CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CCC(O)=O
Độ hòa tan
1.86e-04 g/l
logP
6.75
logS
-6.2
pKa (strongest acidic)
4.89
PSA
37.3 Å2
Refractivity
111.39 m3·mol-1
Polarizability
39.92 Å3
Rotatable Bond Count
14
H Bond Acceptor Count
2
H Bond Donor Count
1
Physiological Charge
-1
Number of Rings
0
Bioavailability
0
... loading
... loading