Tìm theo
Di-Stearoyl-3-Sn-Phosphatidylethanolamine
Thuốc Gốc
Small Molecule
CTHH: C41H82NO8P
PTK: 748.0654
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
Phân tử khối
748.0654
Monoisotopic mass
747.577805117
InChI
InChI=1S/C41H82NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39H,3-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/t39-/m0/s1
InChI Key
InChIKey=LVNGJLRDBYCPGB-KDXMTYKHSA-N
IUPAC Name
(2-aminoethoxy)[(2S)-2,3-bis(octadecanoyloxy)propoxy]phosphinic acid
Traditional IUPAC Name
2-aminoethoxy(2S)-2,3-bis(octadecanoyloxy)propoxyphosphinic acid
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[[email protected]@H](CO[[email protected]](O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Độ hòa tan
5.43e-05 g/l
logP
12.23
logS
-7.1
pKa (strongest acidic)
1.87
pKa (Strongest Basic)
10
PSA
134.38 Å2
Refractivity
209.41 m3·mol-1
Polarizability
94.7 Å3
Rotatable Bond Count
43
H Bond Acceptor Count
5
H Bond Donor Count
2
Physiological Charge
0
Number of Rings
0
Bioavailability
0
... loading
... loading