Tìm theo
Arcitumomab
Các tên gọi khác (2) :
  • anti-Carcinoembryonic Antigen Monoclonal Antibody Fab' Fragment
  • IMMU-4
diagnostic agents
Thuốc Gốc
Biotech
CAS: 154361-48-5
ATC: V09IA06
ĐG : Immunomedics Inc. , http://www.immunomedics.com
CTHH: C6398H9900N1714O1995S54
PTK: 144482.5000
Reduced Fab fragment of the murine IgG1 monoclonal antibody IMMU-4 (also called NP-4) with specificity for carcinoembryonic antigen (CEA) covalently labeled with Technitium 99. The molecule has a molecular weight of ~54,000 Daltons.
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
C6398H9900N1714O1995S54
Phân tử khối
144482.5000
Độ tan chảy
61 °C (FAB fragment), 71 °C (whole mAb)
Độ kỵ nước
-0.423
Điểm đẳng điện tích
8.26
Dược Lực Học : Binds to the carcinoembryonic antigen, which is a cell surface protein generally overexpressed in colon (and other) cancers. The radioactive Tc99, which is covalently attached to the antibody, allows radiodiagnostic detection of CEA expressing cells and tumors
Cơ Chế Tác Dụng : Reduced Fab fragment of the murine IgG1 monoclonal antibody IMMU-4 (also called NP-4) with specificity for carcinoembryonic antigen (CEA) covalently labeled with Technitium 99. The molecule has a molecular weight of ~54,000 Daltons. Binds selectively to cell-surface carcinoembryonic antigen (CEA) expressed on colorectal tumors.
Dược Động Học :

▧ Metabolism :
Most likely removed by opsonization via the reticuloendothelial system, or by human antimurine antibody production
▧ Half Life :
Approximately 1 hour
Chỉ Định : For imaging colorectal tumors
Dữ Kiện Thương Mại
Nhà Sản Xuất
Đóng gói
... loading
... loading