Tìm theo
Antihemophilic Factor
Các tên gọi khác (2) :
 • AHF
 • Factor VIII
coagulants, thrombotic agents
Thuốc Gốc
Biotech
ATC: B02BD02
ĐG : Baxter International Inc. , http://www.baxter.com
CTHH: C11794H18314N3220O3553S83
PTK: 264725.5000
Human recombinant antihemophilic factor (AHF) or Factor VIII, 2332 residues, glycosylated, produced by CHO cells
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
C11794H18314N3220O3553S83
Phân tử khối
264725.5000
Độ kỵ nước
-0.533
Điểm đẳng điện tích
6.97
Dược Lực Học : Antihemophilic Factor binds factor IXa along with calcium and phospholipid, This complex converts factor X to factor Xa to facilitate clotting cascade.
Cơ Chế Tác Dụng : Human recombinant antihemophilic factor (AHF) or Factor VIII, 2332 residues, glycosylated, produced by CHO cells Antihemophilic factor (AHF) is a protein found in normal plasma which is necessary for clot formation. The administration of AHF provides an increase in plasma levels of AHF and can temporarily correct the coagulation defect of patients with hemophilia A (classical hemophilia).
Dược Động Học :

▧ Half Life :
8.4-19.3 hrs
▧ Clearance :
* 4.1 mL/h•kg [Previously treated pediatric patients]
Chỉ Định : For the treatment of hemophilia A, von Willebrand disease and Factor XIII deficiency.
Liều Lượng & Cách Dùng : Powder, for solution - Intravenous
Dữ Kiện Thương Mại
Giá thị trường
Nhà Sản Xuất
 • Công ty :
  Sản phẩm biệt dược : Advate
 • Công ty :
  Sản phẩm biệt dược : Alphanate
 • Công ty :
  Sản phẩm biệt dược : Bioclate
 • Công ty :
  Sản phẩm biệt dược : Helixate
 • Công ty :
  Sản phẩm biệt dược : Helixate FS
 • Công ty :
  Sản phẩm biệt dược : Hemofil M
 • Công ty :
  Sản phẩm biệt dược : Hyate:C
 • Công ty :
  Sản phẩm biệt dược : Koate-HP
 • Công ty :
  Sản phẩm biệt dược : Kogenate
 • Công ty :
  Sản phẩm biệt dược : Kogenate FS
 • Công ty :
  Sản phẩm biệt dược : Monarc-M
 • Công ty :
  Sản phẩm biệt dược : Monoclate-P
 • Công ty :
  Sản phẩm biệt dược : ReFacto
 • Công ty :
  Sản phẩm biệt dược : Xyntha
... loading
... loading