Tìm theo
Alteplase
Các tên gọi khác (4 ) :
 • t-PA
 • t-plasminogen activator
 • Tissue-type plasminogen activator precursor
 • tPA
Thuốc chống huyết khối
Thuốc Gốc
Biotech
CAS: 105857-23-6
ATC: B01AD02, S01XA13
ĐG : Genentech Inc. , http://www.gene.com
CTHH: C2569H3928N746O781S40
PTK: 59042.3000
Human tissue plasminogen activator, purified, glycosylated, 527 residues purified from CHO cells
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
C2569H3928N746O781S40
Phân tử khối
59042.3000
Độ tan chảy
60 °C
Độ kỵ nước
-0.516
Điểm đẳng điện tích
7.61
Dược Lực Học : Alteplase binds to fibrin in a thrombus and converts the entrapped plasminogen to plasmin. It also produces limited conversion of plasminogen in the absence of fibrin.
Cơ Chế Tác Dụng : Human tissue plasminogen activator, purified, glycosylated, 527 residues purified from CHO cells Alteplase binds to fibrin rich clots via the fibronectin finger-like domain and the Kringle 2 domain. The protease domain then cleaves the Arg/Val bond in plasminogen to form plasmin. Plasmin in turn degrades the fibrin matrix of the thrombus, thereby exerting its thrombolytic action.
Chỉ Định : For management of acute myocardial infarction, acute ischemic strok and for lysis of acute pulmonary emboli
Tương Tác Thuốc :
 • Ginkgo biloba Additive anticoagulant/antiplatelet effects may increase bleed risk. Concomitant therapy should be avoided.
 • Nitroglycerin IV nitroglycerin may decrease the effect of alteplase.
 • Ticlopidine Increased bleeding risk. Monitor for signs of bleeding.
Liều Lượng & Cách Dùng : Powder, for solution - Intravenous drip
Dữ Kiện Thương Mại
Giá thị trường
 • Biệt dược thương mại : Cathflo activase 2 mg vial
  Giá bán buôn : USD >106.33
  Đơn vị tính : vial
 • Biệt dược thương mại : Activase 50 mg vial
  Giá bán buôn : USD >2389.85
  Đơn vị tính : vial
 • Biệt dược thương mại : Activase 100 mg vial
  Giá bán buôn : USD >4779.71
  Đơn vị tính : vial
Nhà Sản Xuất
 • Công ty : Genentech Inc
  Sản phẩm biệt dược : Activase
Đóng gói
... loading
... loading