Tìm theo
Alpha-D-Glucose-6-Phosphate
Thuốc Gốc
Small Molecule
CTHH: C6H13O9P
PTK: 260.1358
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
Phân tử khối
260.1358
Monoisotopic mass
260.029718526
InChI
InChI=1S/C6H13O9P/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13)/t2-,3-,4+,5-,6-/m0/s1
InChI Key
InChIKey=NBSCHQHZLSJFNQ-QYESYBIKSA-N
IUPAC Name
{[(2S,3R,4R,5S,6S)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxan-2-yl]methoxy}phosphonic acid
Traditional IUPAC Name
[(2S,3R,4R,5S,6S)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxan-2-yl]methoxyphosphonic acid
Độ hòa tan
3.14e+01 g/l
logP
-3.1
logS
-0.92
pKa (strongest acidic)
1.22
pKa (Strongest Basic)
-3.6
PSA
156.91 Å2
Refractivity
46.8 m3·mol-1
Polarizability
20.86 Å3
Rotatable Bond Count
3
H Bond Acceptor Count
8
H Bond Donor Count
6
Physiological Charge
-2
Number of Rings
1
Bioavailability
1
... loading
... loading