Tìm theo
Adenosine-5'-Rp-Alpha-Thio-Triphosphate
Thuốc Gốc
Small Molecule
CTHH: C10H16N5O12P3S
PTK: 523.247
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
Phân tử khối
523.247
Monoisotopic mass
522.972901227
InChI
InChI=1S/C10H16N5O12P3S/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-30(23,31)27-29(21,22)26-28(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,31)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7+,10+,30+/m0/s1
InChI Key
InChIKey=ROYJKVPBJVNHCQ-RYCIEYKCSA-N
IUPAC Name
[({[(R)-{[(2S,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(sulfanyl)phosphoryl]oxy}(hydroxy)phosphoryl)oxy]phosphonic acid
Traditional IUPAC Name
{[(R)-[(2S,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy(sulfanyl)phosphoryl]oxy(hydroxy)phosphoryl}oxyphosphonic acid
SMILES
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[[email protected]@H]1O[[email protected]@H](CO[[email protected]](S)(=O)O[[email protected]@](O)(=O)OP(O)(O)=O)[[email protected]](O)[[email protected]]1O
Độ hòa tan
3.71e+00 g/l
logP
-6
logS
-2.1
pKa (strongest acidic)
0.69
pKa (Strongest Basic)
4.99
PSA
258.9 Å2
Refractivity
99.81 m3·mol-1
Polarizability
40.71 Å3
Rotatable Bond Count
8
H Bond Acceptor Count
13
H Bond Donor Count
7
Physiological Charge
-3
Number of Rings
3
Bioavailability
0
MDDR-Like Rule
true
... loading
... loading