Tìm theo
Acetylamino-Acetic Acid
Thuốc Gốc
Small Molecule
CAS: 543-24-8
CTHH: C4H7NO3
PTK: 117.1033
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
Phân tử khối
117.1033
Monoisotopic mass
117.042593095
InChI
InChI=1S/C4H7NO3/c1-3(6)5-2-4(7)8/h2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
InChIKey=OKJIRPAQVSHGFK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name
2-acetamidoacetic acid
Traditional IUPAC Name
acetylamino-acetic acid
SMILES
CC(=O)NCC(O)=O
Độ tan chảy
206 °C
Độ hòa tan
2.63E+004 mg/L (at 15 °C)
logP
-1.3
logS
-0.36
pKa (strongest acidic)
3.77
pKa (Strongest Basic)
-1.6
PSA
66.4 Å2
Refractivity
25.45 m3·mol-1
Polarizability
10.69 Å3
Rotatable Bond Count
2
H Bond Acceptor Count
3
H Bond Donor Count
2
Physiological Charge
-1
Number of Rings
0
Bioavailability
1
Rule of Five
true
... loading
... loading