Tìm theo
7,8-Diamino-Nonanoic Acid
Thuốc Gốc
Small Molecule
CTHH: C9H20N2O2
PTK: 188.2673
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
Phân tử khối
188.2673
Monoisotopic mass
188.152477894
InChI
InChI=1S/C9H20N2O2/c1-7(10)8(11)5-3-2-4-6-9(12)13/h7-8H,2-6,10-11H2,1H3,(H,12,13)/t7-,8+/m0/s1
InChI Key
InChIKey=KCEGBPIYGIWCDH-JGVFFNPUSA-N
IUPAC Name
(7R,8S)-7,8-diaminononanoic acid
Traditional IUPAC Name
7,8-diamino-nonanoic acid
SMILES
C[[email protected]](N)[[email protected]](N)CCCCCC(O)=O
Độ hòa tan
4.94e+00 g/l
logP
-1.9
logS
-1.6
pKa (strongest acidic)
4.73
pKa (Strongest Basic)
9.97
PSA
89.34 Å2
Refractivity
51.3 m3·mol-1
Polarizability
21.85 Å3
Rotatable Bond Count
7
H Bond Acceptor Count
4
H Bond Donor Count
3
Physiological Charge
1
Number of Rings
0
Bioavailability
1
Rule of Five
true
... loading
... loading