Tìm theo
5-Hydroxy-2-(Hydroxymethyl)-4h-Pyran-4-One
Thuốc Gốc
Small Molecule
CAS: 501-30-4
CTHH: C6H6O4
PTK: 142.1094
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
Phân tử khối
142.1094
Monoisotopic mass
142.02660868
InChI
InChI=1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
InChI Key
InChIKey=BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name
5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one
Traditional IUPAC Name
kojic acid
SMILES
OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
Độ tan chảy
153.5 °C
Độ hòa tan
9.23e+01 g/l
logP
-0.64
logS
-0.19
pKa (strongest acidic)
9.3
pKa (Strongest Basic)
-3.1
PSA
66.76 Å2
Refractivity
35.27 m3·mol-1
Polarizability
12.63 Å3
Rotatable Bond Count
1
H Bond Acceptor Count
4
H Bond Donor Count
2
Physiological Charge
0
Number of Rings
1
Bioavailability
1
Rule of Five
true
... loading
... loading