Tìm theo
(2r)-2,3-Dihydroxypropanal
Thuốc Gốc
Small Molecule
CAS: 367-47-5
CTHH: C3H6O3
PTK: 90.0779
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
Phân tử khối
90.0779
Monoisotopic mass
90.031694058
InChI
InChI=1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/t3-/m0/s1
InChI Key
InChIKey=MNQZXJOMYWMBOU-VKHMYHEASA-N
IUPAC Name
(2R)-2,3-dihydroxypropanal
Traditional IUPAC Name
glyceraldehyde
SMILES
OC[[email protected]@H](O)C=O
Độ tan chảy
145 °C
Độ hòa tan
8.14e+02 g/l
logP
-1.7
logS
0.96
pKa (strongest acidic)
12.8
pKa (Strongest Basic)
-3
PSA
57.53 Å2
Refractivity
19.46 m3·mol-1
Polarizability
8.05 Å3
Rotatable Bond Count
2
H Bond Acceptor Count
3
H Bond Donor Count
2
Physiological Charge
0
Number of Rings
0
Bioavailability
1
Rule of Five
true
... loading
... loading