Tìm theo
2-Amino-6-Oxo-Hexanoic Acid
Thuốc Gốc
Small Molecule
CTHH: C6H11NO3
PTK: 145.1564
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
Phân tử khối
145.1564
Monoisotopic mass
145.073893223
InChI
InChI=1S/C6H11NO3/c7-5(6(9)10)3-1-2-4-8/h4-5H,1-3,7H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI Key
InChIKey=GFXYTQPNNXGICT-YFKPBYRVSA-N
IUPAC Name
(2S)-2-amino-6-oxohexanoic acid
Traditional IUPAC Name
allysine
SMILES
N[[email protected]@H](CCCC=O)C(O)=O
Độ hòa tan
4.94e+01 g/l
logP
-2.9
logS
-0.47
pKa (strongest acidic)
2.25
pKa (Strongest Basic)
9.33
PSA
80.39 Å2
Refractivity
34.96 m3·mol-1
Polarizability
14.58 Å3
Rotatable Bond Count
5
H Bond Acceptor Count
4
H Bond Donor Count
2
Physiological Charge
0
Number of Rings
0
Bioavailability
1
Rule of Five
true
... loading
... loading