Tìm theo
17Alpha-methyl-4-hydroxynandrolone
Các tên gọi khác (1) :
  • 17alpha-methyl-4-hydroxy-17beta-hydroxyestr-4-en-3-one
Thuốc Gốc
Small Molecule
17Alpha-methyl-4-hydroxynandrolone is a schedule 3 anabolic steroid.
Tài Liệu Tham Khảo Thêm
... loading
... loading