Tìm theo
1-Hydroxy-1-Thio-Glycerol
Thuốc Gốc
Small Molecule
CTHH: C3H8O3S
PTK: 124.159
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
Phân tử khối
124.159
Monoisotopic mass
124.019414812
InChI
InChI=1S/C3H8O3S/c4-1-3(5)2-7-6/h3-6H,1-2H2/t3-/m1/s1
InChI Key
InChIKey=DLQCXFUWHQZWJQ-GSVOUGTGSA-N
IUPAC Name
(2R)-3-(hydroxysulfanyl)propane-1,2-diol
Traditional IUPAC Name
1-hydroxy-1-thio-glycerol
SMILES
OC[[email protected]@H](O)CSO
Độ hòa tan
6.07e+02 g/l
logP
-1.1
logS
0.69
pKa (strongest acidic)
13.63
pKa (Strongest Basic)
-2.9
PSA
60.69 Å2
Refractivity
28.48 m3·mol-1
Polarizability
11.89 Å3
Rotatable Bond Count
3
H Bond Acceptor Count
3
H Bond Donor Count
3
Physiological Charge
0
Number of Rings
0
Bioavailability
1
Rule of Five
true
... loading
... loading