Tìm theo
1,2-Dichloro-Propane
Thuốc Gốc
Small Molecule
CAS: 78-87-5
CTHH: C3H6Cl2
PTK: 112.986
Nhận Dạng Quốc Tế & Đặc Tính Hóa Học
Công thức hóa học
Phân tử khối
112.986
Monoisotopic mass
111.984655606
InChI
InChI=1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI Key
InChIKey=KNKRKFALVUDBJE-GSVOUGTGSA-N
IUPAC Name
(2R)-1,2-dichloropropane
Traditional IUPAC Name
1,2-dichloro-propane
SMILES
C[[email protected]@H](Cl)CCl
Độ tan chảy
-100 °C
Độ sôi
95.5 °C
Độ hòa tan
2800 mg/L (at 25 °C)
logP
1.98
logS
-1.7
Refractivity
25.07 m3·mol-1
Polarizability
10.3 Å3
Polar Surface Area (PSA)
0
Rotatable Bond Count
1
H Bond Acceptor Count
0
H Bond Donor Count
0
Physiological Charge
0
Number of Rings
0
Bioavailability
1
Rule of Five
true
... loading
... loading