Tìm theo
0,9% Sodium Chloride Solution for I.V. Infusion
Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Biệt Dược
SĐK: VN-5523-08
NSX : Euro-Med Laboratoires
ĐK : Euro-Med Laboratoires Phil Inc
Đóng gói : Chai nhựa 500ml, 1000ml
Dạng dùng : Dịch truyền 0,9%
Thành Phần Hoạt Chất (1) :
Nhấn Thành Phần Hoạt Chất Để Xem Công Dụng Biệt Dược Này
... loading
... loading