Tìm theo
: 3 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
1 cyclopropyl 6 fluoro 1 4 dihydro 4 oxo 7 1 piperazinyl 3 quinolinecarboxylic acid, 1 cyclopropyl 6 fluoro 4 oxo 7 piperazin 1 yl 1 4 dihydroquinoline 3 carboxylic acid, 1 cyclopropyl 6 fluoro 4 oxo 7 piperazin 1 yl 1 4 dihydro quinoline 3 carboxylic acid
For the treatment of the following infections caused by susceptible organisms: urinary tract infections, acute uncomplicated cystitis, chronic bacterial prostatitis, lower ...
Thuốc Gốc
Investigated for use/treatment in infectious and parasitic disease (unspecified).
Thuốc Gốc
ciprofloxacin hydrochloride
▧ Phổ kháng khuẩn : Ciprofloxacin có hoạt tính mạnh, diệt khuẩn phổ rộng. Nó cản thông tin từ nhiễm sắc thể (vật chất di truyền) cần ...
Các bệnh nhiễm trùng có biến chứng và không biến chứng gây ra do các bệnh nguyên nhạy cảm với ciprofloxacin. ▧ Các bệnh nhiễm trùng của : . ...