Tìm theo
: 2 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
2r 2 acetylamino 3 sulfanylpropanoic acid, r 2 acetylamino 3 mercaptopropanoic acid, r mercapturic acid
Acetylcysteine is used mainly as a mucolytic and in the management of paracetamol (acetaminophen) overdose.
Thuốc Gốc
n acetylcysteine
Acetylcystein (N - acetylcystein) là dẫn chất N - acetyl của L - cystein, một amino - acid tự nhiên. Acetylcystein được dùng làm thuốc tiêu chất nhầy và ...
Ðược dùng làm thuốc tiêu chất nhầy trong bệnh nhầy nhớt (mucoviscidosis) (xơ nang tuyến tụy), bệnh lý hô hấp có đờm nhầy quánh như trong viêm...