Tìm theo
: 6 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
elafax, venlafaxina, venlafaxine
For the management of major depressive disorder (MDD), generalized anxiety disorder (GAD), social anxiety disorder (social phobia), panic disorder with or without agoraphobia, ...
Thuốc Gốc
desvenlafaxine, o desmethylvenlafaxine, odv
Desvenlafaxine is indicated for the treatment of major depressive disorder in adults.
Biệt Dược
Cty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam
Thuốc Gốc
venlafaxine hydrochloride
Người ta cho rằng tác dụng chống trầm cảm của Venlafaxin trên người liên quan tới khả năng tác dụng trên hoạt động dẫn truyền thần kinh ở...
Venlafaxin được chỉ định để điều trị trầm cảm, gồm cả trầm cảm kèm theo lo lắng, cho cả bệnh nhân nội và ngoại trú. Hiệu quả của ...
Biệt Dược
Stada - Vietnam
Biệt Dược
Cty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam