Tìm theo
: 3 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
sertraline, 1s cis 1 2 3 4 tetrahydro 4 3 4 dichlorophenyl n methyl 1 naphthalenamine, 1s 4s sertraline
For the management of major depressive disorder, posttraumatic stress disorder, obsessive-compulsive disorder, panic disorder with or without agoraphobia, premenstrual dysphoric ...
Biệt Dược
Hainan Health Care Laboratories Ltd
Thuốc Gốc
sertraline hydrochloride
Trên in vitro, Sertraline là chất ức chế mạnh và đặc hiệu sự thu hồi senotonin (5-HT) ở đầu sợi thần kinh dẫn đến sự tăng cường tác dụng ...
Ðiều trị triệu chứng bệnh trầm cảm, bao gồm trầm cảm đi kèm bởi các triệu chứng lo âu, ở các bệnh nhân có hay không có tiền sử chứng ...