Tìm theo
: 2 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
pipecurium, pipecuronium
Used as a muscle relaxant during anesthesia and surgical procedures.
Thuốc Gốc
pipecuronium bromid
Pipercuronium bromid là thuốc phong bế thần kinh cơ không khử cực, tác dụng lên bản vận động cuối cùng của cơ vân. Thuốc gắn với thụ thể ...
Thuốc được dùng gây giãn cơ trong gây mê, trong các loại phấu thuật khác nhau khi cần sự giãn cơ lâu hơn 20-30 phút.